Televisie is dood, leve televisie

Theater Amsterdam is traditiegetrouw (letterlijk) het toneel van de jaarlijkse Screenforce Day. Zo ook dit jaar. Bijna 400 (record!) adverteerders, bureaus, strategen, consultants en andere relaties lieten zich bijpraten over vooral de toekomst van televisie. Want die is er. Zeggen niet alleen de vier vertegenwoordigers van de grote zendergroepen, maar ook Mark Ritson. En dan is het waar. Het bewijs werd overigens ook geleverd door het Zweedse model. Daarover later meer. Televisie is dood, leve televisie.

lees verder »Mediawijsheid niet voor iedereen

Wij van de media redden ons prima in het digitale landschap, maar als we even uit onze kokon stappen ziet de wereld er opeens heel anders uit. Recent onderzoek van Kantar, in opdracht van Mediawijzer.net (download), laat zien dat ruim 5 miljoen mensen in Nederlands moeite hebben om zich te redden met de moderne mediamiddelen die er op dit moment zijn. Naast onkunde heerst er ook een zekere mate van angst en zelfs afkeer van de ontwikkeling dat steeds meer zaken online geregeld worden. Een clusteranalyse laat vier groepen zien, die onderling onderscheidend zijn.

lees verder »Linda’s Zomergasten Week

Gisteren twitterde ik de gemiddelden van Linda’s Zomerweek (RTl4) en Zomergasten (VPRO). De eerste steeg met 6% in het gemiddeld aantal kijkers, Zomergasten leverde 13% in ten opzichte van vorig seizoen. Op dat laatste cijfer werd op Twitter meteen gereageerd, want “het was kwalitatief gezien wel het beste seizoen” en ook La Zwagerman appelleerde aan het kwaliteitsniveau: “Fuck de cijfers (die echt nog wel zullen blijven doordruppelen, ook met de podcast). Het was qua gasten een superseizoen met Stikker, Waterdrinker en Perel.” Stikker was dit seizoen met 244.000 kijkers de slechts bekeken uitzending van Zomergasten, gevolgd door Perel, 344.000. Er lijkt een omgekeerd evenredig effect te bestaan tussen het enthousiasme op Twitter over de Zomergast en het aantal kijkers. Hoe hoger het een, hoe lager het ander.

lees verder »Weekbereik huis-aan-huisbladen 53%

Deze week publiceerde NOM de nieuwe bereikcijfers voor de huis-aan-huisbladen (HAH). Uit de meest recente metingen blijkt dat 70% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden wel eens een HAH-blad heeft gelezen. Een gemiddeld nummer van een HAH-blad – verschijnt meestal in een wekelijkse frequentie – bereikt ruim 53% van alle Nederlanders. Omgerekend zijn dat er zo’n  7,7 miljoen (13+). De gemeten titels worden gelezen in alle bevolkingslagen: 52% van de lezers is vrouw vs. 48% mannen. Ook jongeren lezen HAH-kranten: 21% is jonger dan 34 jaar en 45% is jonger dan 50 jaar.

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 5 (slot)

In dit vijfde en laatste deel over RfP van het nieuwe crossmediale onderzoek ga ik in op de koppeling van het bereik en de contacten van de losstaande onderzoeken voor digital, kijken, luisteren en lezen (contract 3) en de harmonisatie van content en campagnes van televisie, radio en digital (contract 5). In de andere contracten (zie eerdere delen van deze serie) zijn de bereiksmetingen voor digital, kijken, luisteren en lezen beschreven, alsmede de wensen voor DGM en MSS.

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 4

In de serie over de RfP van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek hebben we tot nu toe gekeken naar een algemene beschouwing van de RfP (deel 1), een beschrijving van het meten van het digitale domein (deel 2) en het meten van kijken, lezen en luisteren (deel 3). In dit deel (4) ga ik wat dieper in op de twee onderliggende onderzoeken, namelijk de Doelgroep Monitor (DGM) en de Media Standaard Survey (MSS). Het vijfde en laatste deel zal gaan over de koppeling van alle onderzoeken en de harmonisatie van de verschillende datastromen. Tenminste, als ik dat ga snappen tegen die tijd . . .

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 3

In dit derde deel van Media Utopia 2.0 zoomen we in op het kijken, luisteren en lezen zoals dat beschreven is in de RfP voor het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek, dat volgend jaar van start moet gaan. Dit onderzoek moet het huidige kijk-, luister-, lees- en online bereiksonderzoek vervangen tot een geïntegreerd bereiksonderzoek, waarin het bereik van mediamerken centraal staat. In deel 1 werd een algemene beschouwing gegeven van de RfP en in deel 2 kwam het meten van het digitale domein aan de orde. Nu dus deel 3 over het meten van kijken, luisteren en lezen. Gaat u er maar voor zitten.

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 2

Single source en digital first

In dit tweede deel over de RfP van het aanstaande crossmediale bereiksonderzoek kijken we wat gerichter naar ‘contract 1’. In het eerste deel heb ik geprobeerd een meer algemeen beeld van de RfP te schetsen, met daarin ook de vier principes waarop het nieuwe onderzoek gebaseerd moet zijn. Die vier principes komen we ook in contract 1 tegen: crossmediaal, voldoen aan GDPR, futureproof en kostenefficiënt. In dit deel kijken we naar het meten van ‘digitaal’ binnen contract 1. In deel 3 komen kijken, luisteren en lezen aan bod. Te verwachten ergens volgende week.

lees verder »Media Utopia 2.0

Onlangs is door SKO, NLO, NOM en VINEX een Request for Proposal (RfP) uitgegeven, waarin de wensen en eisen zijn vastgelegd voor een nieuw op te zetten crossmediaal bereiksonderzoek. In een serie artikelen op dit blog wil ik de geïnteresseerden in deze RfP – die niet in de gelegenheid zijn om het document door te nemen – bijschijnen over de inhoud en ambities van de samenwerkende organisaties. Drie daarvan zijn JIC’s (Joint Industry Committees), dat wil zeggen dat BVA en PMA ook aangesloten zijn. VINEX is een MOC, oftewel een media owned committee, dus zonder inspraak van adverteerders en mediabureaus.

lees verder »Vertrouwen verhoogt effectiviteit adverteren

Onlangs publiceerde BVA een achttal principes met betrekking tot het online adverteren. Een daarvan betrof Brand Safety, waarmee BVA een soort bescherming eist voor het adverterende merk. Die bescherming moet komen van de contentplatforms waarop geadverteerd kan worden. Adverteerders eisen dat hun merk niet zomaar in allerlei obscure content terecht kan komen. Dat leidt tot schade van het merk en komt de effectiviteit al helemaal niet ten goede. In dat kader is een nieuw onderzoek van Sanoma een mooie aanvulling. Het toont aan dat het gepercipieerde vertrouwen in een advertentieplatform het effect van reclame positief beïnvloedt. Reclame op websites die betrouwbaar worden geacht scoren hoger op merkvoorkeur. Dit effect is ruim 50% hoger dan bij platformen die als onbetrouwbaar worden gezien.

lees verder »