Media Utopia 2.0 – deel 5 (slot)

In dit vijfde en laatste deel over RfP van het nieuwe crossmediale onderzoek ga ik in op de koppeling van het bereik en de contacten van de losstaande onderzoeken voor digital, kijken, luisteren en lezen (contract 3) en de harmonisatie van content en campagnes van televisie, radio en digital (contract 5). In de andere contracten (zie eerdere delen van deze serie) zijn de bereiksmetingen voor digital, kijken, luisteren en lezen beschreven, alsmede de wensen voor DGM en MSS.

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 4

In de serie over de RfP van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek hebben we tot nu toe gekeken naar een algemene beschouwing van de RfP (deel 1), een beschrijving van het meten van het digitale domein (deel 2) en het meten van kijken, lezen en luisteren (deel 3). In dit deel (4) ga ik wat dieper in op de twee onderliggende onderzoeken, namelijk de Doelgroep Monitor (DGM) en de Media Standaard Survey (MSS). Het vijfde en laatste deel zal gaan over de koppeling van alle onderzoeken en de harmonisatie van de verschillende datastromen. Tenminste, als ik dat ga snappen tegen die tijd . . .

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 3

In dit derde deel van Media Utopia 2.0 zoomen we in op het kijken, luisteren en lezen zoals dat beschreven is in de RfP voor het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek, dat volgend jaar van start moet gaan. Dit onderzoek moet het huidige kijk-, luister-, lees- en online bereiksonderzoek vervangen tot een geïntegreerd bereiksonderzoek, waarin het bereik van mediamerken centraal staat. In deel 1 werd een algemene beschouwing gegeven van de RfP en in deel 2 kwam het meten van het digitale domein aan de orde. Nu dus deel 3 over het meten van kijken, luisteren en lezen. Gaat u er maar voor zitten.

lees verder »Media Utopia 2.0 – deel 2

Single source en digital first

In dit tweede deel over de RfP van het aanstaande crossmediale bereiksonderzoek kijken we wat gerichter naar ‘contract 1’. In het eerste deel heb ik geprobeerd een meer algemeen beeld van de RfP te schetsen, met daarin ook de vier principes waarop het nieuwe onderzoek gebaseerd moet zijn. Die vier principes komen we ook in contract 1 tegen: crossmediaal, voldoen aan GDPR, futureproof en kostenefficiënt. In dit deel kijken we naar het meten van ‘digitaal’ binnen contract 1. In deel 3 komen kijken, luisteren en lezen aan bod. Te verwachten ergens volgende week.

lees verder »Media Utopia 2.0

Onlangs is door SKO, NLO, NOM en VINEX een Request for Proposal (RfP) uitgegeven, waarin de wensen en eisen zijn vastgelegd voor een nieuw op te zetten crossmediaal bereiksonderzoek. In een serie artikelen op dit blog wil ik de geïnteresseerden in deze RfP – die niet in de gelegenheid zijn om het document door te nemen – bijschijnen over de inhoud en ambities van de samenwerkende organisaties. Drie daarvan zijn JIC’s (Joint Industry Committees), dat wil zeggen dat BVA en PMA ook aangesloten zijn. VINEX is een MOC, oftewel een media owned committee, dus zonder inspraak van adverteerders en mediabureaus.

lees verder »Vertrouwen verhoogt effectiviteit adverteren

Onlangs publiceerde BVA een achttal principes met betrekking tot het online adverteren. Een daarvan betrof Brand Safety, waarmee BVA een soort bescherming eist voor het adverterende merk. Die bescherming moet komen van de contentplatforms waarop geadverteerd kan worden. Adverteerders eisen dat hun merk niet zomaar in allerlei obscure content terecht kan komen. Dat leidt tot schade van het merk en komt de effectiviteit al helemaal niet ten goede. In dat kader is een nieuw onderzoek van Sanoma een mooie aanvulling. Het toont aan dat het gepercipieerde vertrouwen in een advertentieplatform het effect van reclame positief beïnvloedt. Reclame op websites die betrouwbaar worden geacht scoren hoger op merkvoorkeur. Dit effect is ruim 50% hoger dan bij platformen die als onbetrouwbaar worden gezien.

lees verder »Bereiksonderzoek nieuwe stijl komt eraan

De bereiksreuzen uit het Mediahuis hadden het al eerder aangekondigd, maar vandaag was het zover. De RfP voor het bereiksonderzoek nieuwe stijl is verkrijgbaar. De gezamenlijke ‘Request for Proposal’ beschrijft de wensen, de opzet en de uitvoering van een nieuw crossmediaal mediabereiksonderzoek. Een primeur. Van mondiaal niveau. Nederland is het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een onderzoek als dit. Wat is er dan zo nieuw aan? Dit onderzoek gaat het kijken, lezen en luisteren naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samenbrengen. Dat betekent dat de afzonderlijke onderzoeken die dit nu faciliteren op termijn gaan verdwijnen.

lees verder »Het gaat niet goed met onze media

Nielsen kwam vandaag met de netto mediabestedingen over 2017 en daaruit blijkt dat het (nog steeds) niet goed gaat met onze media. ‘Onze’ is dan in de zin van de lokale spelers. De economie heeft z’n draai weer gevonden, maar de mediabestedingen blijven daar ver bij achter. Ja, online gaat natuurlijk goed en bioscoop trekt volle zalen, maar de toename van de uitgaven aan media is bijna nihil. De € 4,7 miljard uit 2017 is vrijwel gelijk aan dat van 2016. Online is de grote aanjager en daarbinnen zijn het de globale ‘techreuzen’ die de dienst uitmaken.

lees verder »Lineair meets digital TV

Vanmiddag was het Cross Media Café in Beeld en Beluid al vroeg open. Vanaf 14u mochten we luisteren naar de ontwikkelingen rond lineaire en digitale televisie. In de aanhef van het event staat dat beide steeds meer naar elkaar toe groeien. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Het omgekeerde is misschien ook waar, dat ze steeds meer uit elkaar komen te liggen. De live-stream staat aan. Lineair. Goede service!
lees verder »Aandeel online ad spend boven 50%

Vandaag kwamen IAB en Deloitte weer met hun jaaroverzicht ‘Ad Spend‘, dit keer editie 2017. Om maar meteen met de digitale deur in huis te vallen: +9% bij een budget van € 1,8 miljard. In Nederland dan hè, vorig jaar. De afzenders nemen alvast een voorschot op de cijfers van de andere mediumtypen die nog gepubliceerd moeten worden en stellen dat online nu groter is dan “alle andere traditionele mediumtypen samen”. Hangt uiteraard ook af van de definitie, maar dat online een groot aandeel heeft mag wel duidelijk zijn.

lees verder »