Kijkcijferfabriek SKO nadert voltooiing

De kijkcijferfabriek van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) nadert zijn voltooiing. Het levert vanaf dit weekend gefuseerde data aan de markt, waarbij televisie- en online cijfers inzicht moeten geven in het crossmedia bereik van videocontent en -commercials. Al eerder kondigde RTL-voorman Habets aan dat de schotten tussen televisie en online weggaan en SKO helpt daar nu een handje bij. Het gerapporteerde ‘videototaal’ is nog niet geschikt voor de hele populatie – de eerste set rapporteert alleen over 6-64 jaar – maar het is een begin. Belangrijke parameters in dit verhaal zijn ‘toegevoegd bereik’ en ‘overlap’. Het bekijken van TV-content via online devices werd al wel gemeten in de kijkfabriek, maar was nog niet gekoppeld aan de reguliere kijkcijfers. Dat is nu wel het geval. We weten nu wat TV en de online devices aan elkaar toevoegen in termen van bereik en hoe groot de overlap is in het bereik. Deze overlap kan berekend worden voor programma’s, zenders, tijdvakken en voor commercials.

Videodata Integratie Model

SKO heeft dit omvangrijke data-integratieproject opgezet en uitgevoerd onder de noemer: “Videodata Integratie Model” (VIM). De uitvoering van de datafusie ligt in handen van Kantar Media. De volgende stap in het VIM-project is om fusiedata over de hele bevolking van 6+ te rapporteren en SKO verwacht deze dataset vanaf juli 2017 te kunnen leveren. In deze video wordt de integratie van de data en de productie van het videototaal nog een keer helder uitgelegd:

 

De data worden toegankelijk gemaakt door SKO en kunnen worden ingelezen met applicaties ontwikkeld door softwarebureaus, die door SKO zijn goedgekeurd om de fusiedata te rapporteren. Op dit moment is het mogelijk om te rapporteren via de Holland Fusion applicatie van TechEdge. Andere softwareapplicaties zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld.