Dagbladbereik groeit door digitaal

Het bereik van de gedrukte dagbladen is in 2016 stabiel gebleven. Dat blijkt uit de nieuwe NOM Printmonitor 2017-I. Dagelijks leest bijna de helft van de Nederlanders een gedrukt dagblad (47%). Ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek is het bereik slechts marginaal (index 99) gedaald. De lichte daling in print wordt ruimschoots goedgemaakt door de stijging in het bereik van de veel bezochte digitale platforms van dagbladen. De cross mediale rapportage Mediamerken 2017-I (zie onder) laat zien dat het totale bereik van dagbladmerken gemiddeld met 3% is gegroeid. De landelijke kranten hebben met een dagelijks bereik van 31% het grootste aandeel. De regionale titels bereiken bijna een kwart van de bevolking (23%). De gratis krant Metro behaalt 7,5% bereik en voegt bijna 4% toe aan het bereik van de betaalde kranten.

Bron: NOM Printmonitor 2017-1

De zaterdageditie blijkt voor veel dagbladmerken de grote publiekstrekker. Deze editie trekt bij AD, NRC Handelsblad, De Telegraaf en de Volkskrant honderdduizenden extra lezers. De zaterdagkrant wordt steeds vaker gelezen in combinatie met digitaal nieuws gedurende de week. AD en De Telegraaf gaan in de laatste NOM-publicatie qua gemiddeld bereik gelijk op. De verschillen zijn gering: het AD heeft doordeweeks meer lezers. De zaterdageditie van De Telegraaf vormt met 1,7 miljoen lezers een uitschieter.

Bron: NOM Mediamerken 2017-1

De rapportage NOM Mediamerken die gelijktijdig met de NOM Printmonitor wordt gepubliceerd, laat op basis van totaalbereik het volledige lezerspubliek van landelijke dagbladen zien. De Printmonitor 2017 toont aan dat het aantal lezers van gedrukte dagbladen stabiel is (overall index 99). De groei van de merken komt van digitaal.
Over het geheel genomen wordt ruim de helft van het lezerspubliek van een dagblad inmiddels (ook) met digitale content bediend. Ruim een kwart leest uitsluitend digitaal nieuws van het dagbladmerk. Een vrijwel even grote groep leest zowel print als digitaal.

De Telegraaf, AD en Metro vormen crossmediaal de grootste dagbladmerken. Deze dagbladen bedienen elk een miljoenenpubliek. Het totaalbereik van AD en Metro bedraagt rond de 6 miljoen personen. Bij De Telegraaf is dat bijna 7 miljoen. Na deze top-3 volgen de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw.

Niet bij alle dagbladmerken hebben de digitale platforms een even groot gewicht. NRC Next en Het Financieele Dagblad lopen als het gaat om digital only voorop. Van hun lezerspubliek leest respectievelijk 36% en 37% exclusief de digitale producten.

Bron: NDP Nieuwsmedia