BSR Quality Planner gelanceerd

De mediawereld is weer een tool rijker. Sanoma|SBS en SAMR (SmartAgent MarketResponse) hebben vandaag de BSR Quality Planner gelanceerd. Dit is een nieuwe kwalitatieve tool die een extra dimensie toevoegt aan de huidige mediaplanning. Die extra dimensie bestaat uit de toevoeging van psychografische gegevens. Voor de totstandkoming van de BSR Quality Planner is grootschalig onderzoek verricht naar ruim 150 product- en mediamerken onder een groep van 7.000 consumenten. De gehanteerde vragenlijst is gestoeld op het Brand Strategy Research-model. Dit model wordt gevisualiseerd door twee dimensies die centraal staan in de sociale wetenschap: de sociologische (ego/groep) en de psychologische dimensie (introvert/extravert). Op deze wijze ontstaan vier kwadranten, ofwel vier belevingswerelden, van waaruit mensen denken en handelen. Voor elk onderzocht merk is binnen de eigen productcategorie gemeten welke positie het heeft in het BSR-model en hoe het associatienetwerk van eigenschappen/waarden er voor dat merk uitziet.

Respondenten beantwoordden voor twee productmerken en twee mediamerken waarmee zij bekend zijn drie dezelfde vragen betreffende karakterkenmerken, waarden en imagowoorden. De vraag was ‘Probeer je eens voor te stellen om dit merk te beschrijven zoals je een persoon beschrijft’ en vervolgens konden zij kiezen uit een groot aantal kenmerken zoals eigenwijs, gezellig, gewoon, leidinggevend, avontuurlijk, spontaan, serieus etc. Voor de mediamerken werd benadrukt dat het gaat om een algemeen beeld van alle uitingsvormen die men kent van het merk (magazine, dagblad, website, app, televisie, evenement, enzovoort).

Naast de kenmerken moesten de respondenten ook waarden aangeven zoals privacy, rust, genieten van het leven, succes in het leven, zekerheid etc. en maximaal vier woorden uit het rijtje vertrouwd, luxe, hip, ouderwets, eenvoudig, modern, degelijk, middelmatig, innovatief, conservatief, sfeervol, duurzaam, klassiek, eigentijds, trendy, traditioneel, suf, design en stoffig.

De match van productmerken en mediamerken laat vervolgens in bovenstaande voorbeeldmatrix zien waar een goede fit zit en waar niet. De BSR Quality Planner geeft tevens inzicht in de uitstraling en betekenis van (media-) merken. Daarnaast biedt de BSR Quality Planner ook inspiratie voor creatie. De toegekende merkwaarden en eigenschappen geven volgens de initiatiefnemers richting bij het ontwikkelen van concepten en branded content.

Dennis Hoogervorst, Senior Consultant B2B Strategy & Insights bij Sanoma | SBS: “Met de BSR Quality Planner krijgt het alom geprezen ‘quality planning-systeem‘, dat zo’n 20 jaar geleden werd geïntroduceerd door Sanoma-voorloper VNU, een grondige update en nieuwe kwaliteitsimpuls.”