Toenemend belang digitale mediaconsument

Deze week kwamen de jaarcijfers voorbij van FD Mediagroep. Ik zie de FD Mediagroep altijd als een vooruitstrevende partij die een voortrekkersrol speelt op het gebied van verkoop en distributie van hoogwaardige content. FD plaatste als eerste in Nederland een betaalmuur in 2011 rondom die content. En niet zonder succes. Terug naar de cijfers van 2016 en de jaren ervoor. Het aandeel in de omzet van de digitale gebruiker is ten opzichte van 2013 gegroeid van 26% naar 40%. De digitale adverteerder blijft steken op 4%. Samen goed voor 44% aandeel, geheel te danken aan de gebruiker. Bij analoog daalde het aandeel van 71% in 2013 naar 56% in 2016. Daarbinnen leverde de adverteerder het grootste aandeel in. De combinatie van digitaal en betalende gebruiker vormt op dit moment de succesfactor bij FD en zij zijn daarin niet de enige.

Bron: FD Mediagroep Jaarverslag 2016

Aandelen zijn altijd leuk om naar te kijken, maar laten we ook even de absolute omzetten erbij zetten. Dan krijgt het plaatje nog meer dynamiek.

Bron: FD Mediagroep Jaarverslag 2016

FD slaagt er in om in een tijd van een sterk disruptieve mediawereld de omzet te laten stijgen van € 60 miljoen in 2013 naar bijna € 75 miljoen in 2016. Als je vervolgens kijkt naar de onderliggend bedragen, dan is de digitale gebruiker op dit moment de grootste moneymaker met eveneens de grootste index ten opzichte van 2013. Gek genoeg groeit het digitale belang van de adverteerder niet mee met dit succes. Dat blijft zoals gezegd steken op 4%. Omgerekend in omzet is dit slechts € 3 miljoen. De analoge adverteerder brengt veel meer in het laatje, maar daar neemt het belang sterk af.

Onderstaande tabel geven de veranderende omzetverhoudingen binnen FD Mediagroep weer in indexen t.o.v. 2013, waarbij digitaal en analoog zijn afgezet tegen gebruiker en adverteerder:

Samenstelling: Mediaonderzoek.nl

De ontwikkelingen bij FD Mediagroep zijn kenmerkend voor meerdere mediapartijen en -typen. Traditionele advertising neemt af, digital advertising groeit wel, maar heeft een veel kleiner belang en de gebruiker van de content wordt steeds belangrijker voor de cash flow. Dat heeft enorme gevolgen voor de marketing van een contentorganisatie zoals in dit geval FD Mediagroep. In plaats van het paaien van adverteerders moet de gebruiker in de watten worden gelegd. Dat is een andere tak van sport.

Visual via http://alliedhealthmarketing.com.au/