HAH-bladen nu veel beter te plannen

Vanaf januari 2017 zullen HAH-kranten opgenomen worden in het reguliere printbereiksonderzoek van NOM. Dat betekent dat deze bladen net als landelijke dagbladen, regionale dagbladen en magazines heel goed planbaar zijn. Hiervoor is de NOM Regio Monitor (NRM) ontwikkeld. Deze nieuwe module zal net als grote broer NPM gekoppeld worden aan de Doelgroep Monitor. De bereiksgegevens van de HAH-kranten zijn afkomstig uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van NOM. Dat onderzoek wordt gefinancierd door zes uitgevers (BDU media, Boom uitgevers nieuwsmedia, Concentra Media Nederland, Holland Media Combinatie, NDC mediagroep en De Persgroep) en wordt door GfK uitgevoerd onder auspiciën van NOM. Voor de tweede keer wordt vandaag het bereiksonderzoek naar HAH-kranten in Nederland gepubliceerd (eerste keer staat hier). Daaruit blijkt wederom dat HAH-kranten een zeer hoog bereik realiseren: 11,9 miljoen mensen lezen wel eens een HAH-krant en 8,3 miljoen mensen lezen een gemiddeld nummer van één van de titels die in het onderzoek zijn gemeten. Het grootste gedeelte van de lezers leest alleen een papieren editie (85%); 15% leest (ook) digitaal. Zelfs een deel van de mensen die een Nee-Nee sticker bezitten leest HAH-kranten (19%).

Door de groeiende behoefte bij uitgevers om combinaties van regionale en lokale media te maken en de roep om meer efficiëntie en kostenbeheersing, heeft NOM besloten om de twee onderzoeken binnen één veldwerk te verenigen. Per jaar zullen 17.000 respondenten (representatief voor alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) ondervraagd worden over hun leesgedrag van (landelijke en regionale) dagbladen, magazines en HAH-kranten.

Nog een noviteit is dat de NOM Print Monitor (NPM) vier keer per jaar updates van bereikscijfers op de markt gaat brengen. Nu wordt NPM slechts twee keer per jaar gepubliceerd. Het gemiddeld bereik van landelijke titels zal worden gebaseerd op voortschrijdende jaargemiddelden. Op deze manier zullen actuele printbereikscijfers van landelijke mediamerken gekoppeld kunnen worden met bereikscijfers van hun digitale counterparts (die worden gemeten in het internetbereiksonderzoek NOBO). Bent u er nog?

NOM Regio Monitor wordt één keer per jaar gepubliceerd. De bereikscijfers van regionale dagbladen en HAH-kranten worden gebaseerd op twee jaargemiddelden (steekproef van 34.000).

Onderstaand de gegevens uit de twee flight van het onderzoek. De rest van de gegevens zijn te vinden op de site van NOM.

© GfK 2016 | NOM HAH-kranten Monitor | November 2016 (basis is 13+ online)

© GfK 2016 | NOM HAH-kranten Monitor | November 2016 (basis is 13+ online)