Online kijkcijfers komen eraan

Vandaag maakte de SKO bekend dat het per 1 januari a.s. online kijkcijfers gaat publiceren. Dat is de eerste concrete stap binnen de nieuwe videostrategie, die in 2013 al werd aangekondigd. Die strategie houdt in dat videoconsumptie ook buiten het TV-domein wordt gemeten. Voor een deel gebeurde dat al met bijvoorbeeld Web-TV, maar de nieuwe online kijkcijfers gaan een stuk verder. Web-TV rapporteerde alleen over het aantal streamstarts van programma’s die zes dagen na uitzending online werden bekeken. Incidenteel werden daar wel eens profielcijfers aan gekoppeld, maar van een structurele aanpak was tot nu toe geen sprake. Per 1 januari is dat anders. Dagelijks worden straks online kijkcijfers gerapporteerd van TV-programma’s die buiten het televisie-toestel om bekeken zijn. Lineair of non-lineair dat maakt niet uit. De hybride meetmethode (census en panel) maakt dat SKO de eerste in de wereld is die dagelijks met dit soort cijfers komt. Een wereldprimeur dus.

De data die per 1 januari beschikbaar komen gaan met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2015. Aanvankelijk zullen alleen de programma’s van RTL, SBS en NPO in de data voorkomen. In de loop van 2016 komen daar andere broadcasters bij, maar ook partijen als YouTube, TMG en Facebook schijnen met SKO in gesprek te zijn om aan te sluiten. En last but not least zullen binnenkort ook de online commercials worden gemeten. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

Om tot een betrouwbare online video currency te komen, moeten de data van het SKO Online Panel en de SKO Censusdata worden gecombineerd. Dit is de eerste stap in de data-integratie. In de tweede fase van het project, dat volgend jaar live gaat, worden door middel van fusie de online videogegevens geïntegreerd met de bestaande kijkcijfers. Dit levert een crossmediaal video totaal-cijfer op (het VideoTotaal). Dan kan het totaalbereik van programma’s en video commercials worden gerapporteerd en is het mogelijk om te zien wat online en offline toevoegen aan bereik. Uiteraard is het dan net als bij fase 1 die nu opgeleverd wordt, mogelijk om op doelgroepen te analyseren.

Eerste resultaten

Bij de aankondiging van de eerste cijfers heeft SKO ook al wat generieke data meegestuurd. Zo blijkt dat het maandbereik (6+) van alle programma’s van RTL, SBS en NPO online op 21,5% ligt. Dat werd gemeten in oktober van dit jaar. Het hoogste bereik werd gevonden in de doelgroep 20-34 jaar (31%) en de vrouwen doen het met 23,7% iets beter dan de mannen (19,3%). De kijktijd bij vrouwen is ook wat langer. Zij keken in de hele maand oktober 97 minuten online naar programma’s van de drie genoemde TV-partijen. De mannen bleven steken op 73 minuten. De langste tijd werd gemeten in de groep 13-19 jaar, namelijk 109 minuten.

Onderstaand een online video toelichting van Bas de Vos (SKO):