Het herstel van de dagbladen (II)

Dagbladen

Het herstel van de dagbladen zoals dat we dat eerder rapporteerden kent een belangrijke nuance. Het bericht op de site van Cebuco sprak over het toegenomen advertentievolume, maar dit blijkt gemeten te zijn in aantal pagina’s. Als wordt gekeken naar het aantal millimeters, dan is er juist sprake van een daling. Hoe kan dat?

De interpretatie van de ontwikkeling van het advertentievolume in dagbladen is met de overgang van een groot aantal dagbladen van broadsheet naar tabloid moeilijk geworden. In het kwartaalbericht over het vierde kwartaal van 2005 is een stijging van het advertentievolume in pagina‘s gerapporteerd, de ontwikkeling in millimeters daarentegen geeft aan dat er in het laatste kwartaal weliswaar sprake is van een licht herstel, maar dat de dagbladen over heel 2005 nog te maken hadden met een teruglopend advertentievolume.

Door de vele wijzigingen in de dagbladwereld (lees: de overgang van broadsheet naar tabloid) is een zuivere vergelijking van het advertentievolume in aan de ene kant millimeters en aan de andere kant pagina‘s niet meer mogelijk. De overstap van broadsheet op tabloid van een groot aantal dagbladen heeft een onevenredige toename van het aantal pagina‘s tot gevolg. Het aantal advertentiemillimeters is om dezelfde reden onevenredig afgenomen. Feitelijk hebben we het hier over de spreekwoordelijke appels en peren.

In pagina’s dus een toename, in mm’s een daling. En in omzet dan? Die zit er net tussen in. Kijk maar:

Totaal dagbladen
image
Bron: Nielsen Media Research

In pagina‘s was sprake van een stijging van het advertentievolume in de totale dagbladen van 13% in het vierde kwartaal van 2005 en van 4% gemeten over heel 2005. In millimeters is sprake van een daling van 6% in het laatste kwartaal van 2005 en over heel 2005 verloren de dagbladen 5% advertentiemillimeters.

In euro (bruto mediabestedingen) gemeten werd een stijging van 6% genoteerd in het vierde kwartaal van 2005, maar over heel 2005 gemeten is er sprake van een daling van 1%. Het volume Rubrieksadvertenties en Familieberichten kan niet in euro weergegeven worden en zijn in de berekening van de bruto mediabestedingen niet meegenomen.

Na de introductie van het nieuwe Algemeen Dagblad en de bijbehorende regionale titels op tabloid wijkt de ontwikkeling van het aantal millimeters af van het volume in zowel pagina‘s als euro.

In hoeverre het echt beter gaat met de dagbladen is vooralsnog moeilijk aan te geven. De netto omzetten kunnen daar in de loop van het tweede kwartaal meer over zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>