Vooral search en social op second screen

GfK en Mediabrands Marketing Sciences hebben in kaart gebracht in welke mate en wanneer we een second screen ter hand nemen tijdens het TV-kijken. Want met de komst van in eerste instantie de smartphone en later de tablet, is het TV-scherm zijn monopolie-positie aan het kwijtraken in de huiskamer. De onderzoekers stellen dat second screen gedrag veel voorkomt in Nederland. “40% van de mannen en 47% van de vrouwen kijkt naar een tweede scherm tijdens TV kijken, aldus het persbericht” Dat lijkt me wat veel. Misschien moet er staan ‘kijkt wel eens naar een tweede scherm etc.’. Search (28%) en Online Communities (25%) zorgen voor ruim de helft van al het second screen gedrag tijdens TV-kijken. News, Games en Shopping sites bepalen voor respectievelijk 7, 8 en 9% het second screen gedrag. Bovengemiddeld wordt het tweede scherm gehanteerd bij de TV genres wonen/doe het zelf en cabaret.

De gegevens zijn afkomstig uit een analyse van Gfk en Mediabrands Marketing Sciences binnen het Media Efficiency Panel (MEP).  Gedurende twee weken is het TV en online gedrag van 2.600 Nederlandse respondenten continue gevolgd en geanalyseerd. De hypothese die getoetst is luidt: verschilt  second screen gedrag afhankelijk van het TV-genre dat gekeken wordt? Dat blijkt inderdaad het geval. De onderzoekers hebben  gekeken naar welke websites respondenten bezochten en hoe lang zij deze sites bekeken. Let wel, online gedrag op smartphones en tablets is hierbij niet meegenomen. Dat wordt nog niet meegenomen in het MEP.

Second screen gedrag wisselt per TV genre. Zo wordt er meer online gezocht tijdens soaps en wordt er meer online gegamed tijdens buitenlandse comedy’s. Ook is te zien dat tijdens zeer specifieke inhoudelijke programma’s (over recht bijvoorbeeld) sites in lijn met het onderwerp worden bezocht, ter ondersteuning van de programma-inhoud. Tijdens TV genres justitie/recht, muziek en comedy is minder second screen search gedrag te zien. Tijdens TV genres wonen/doe het zelf/cabaret/klein kunst en soap is er juist weer meer dubbel schermgebruik.

Verder is er ook een deel Second Screen gedrag niet gerelateerd aan hetgeen op TV te zien is. Hoe groot dat aandeel is is nog onbekend. Het hangt ervan af of een TV programma de aanleiding was om te starten met second screenen of niet. Hier moet vervolgonderzoek naar gedaan worden. Binnen drie à vier maanden kan het onderzoek herhaald worden op tablets en smartphones. Erg benieuwd wat dan de resultaten zijn, want met alle respect, second screen is toch smartphones/tablets en apps?

Reacties

  1. Waar kan ik dit artikel vinden?