Radio groeit en bloeit

Radio heeft in 2008 op twee fronten groei doorgemaakt. De luistertijd nam toe met ruim 4% tot 196 minuten per dag. In 2007 waren dat er nog 186. En ook de bestedingen aan radioreclame lieten een toename zien. Weliswaar iets minder uitbundig, maar de plus van 1,4% was genoeg om door de € 260 miljoen heen te gaan. € 260,6 om precies te zijn. De eerder aangekondigde prognose van +3% van het Radio Adviesbureau (RAB) is hiermee niet gehaald. In 2007 namen de bestedingen nog toe met 5,5%. Alle genoemde bestedingen zijn een optelling van de bestedingen aan spot en non spot.


Verder maakte RAB bekend dat het luisteren naar de radio via internet wederom is toegenomen in 2008. George Bohlander van RAB hierover: “De Radio Basisondervraging met een steekproef van ruim 22.000 respondenten geeft de laatste jaren een duidelijke ontwikkeling aan, dankzij het radio luisteren via internet groeit radio uit tot een multimedia platform. Radio en Internet profiteren van elkaar en vormen samen een sterke combinatie en zijn de “˜ogen‘ en “˜oren‘ van steeds meer reclamecampagnes. RAB zal dit jaar een grootschalig onderzoek publiceren naar het luisteren van radio via verschillende platformen, waarbij vooral het internet luisteren nader onderzocht zal worden”.

Daar zijn we alvast benieuwd naar natuurlijk. Voor nu rapporteert RAB een percentage van 31,7% van mensen die wel eens via internet naar de radio luisteren. Een jaar geleden was dat 27,9%. Bij een n van 22.000 is dat redelijk signi.