Bezit mobiele devices stagneert

GfK kwam net met een update van Trends in Digitale Media. Dat is een halfjaarlijkse* thermometer over o.a. het bezit van mobiele devices. En juist daar ziet GfK een verzadiging. Het aantal mensen (13+) dat een smartphone, tablet en/of e-readers bezit is in 2016 grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. De tellers bleven stekken op 67% voor de tablet, 83% de smartphone 25% voor de e-reader. Ook het bezit van de Smart TV is met 35% stabiel en de interesse in de smartwatch is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Laag dus. Alleen onder jongeren (13-17 jaar) is het tabletbezit aanzienlijk gestegen. Bijna drie kwart (72%) van hen is eind 2016 in het bezit van een tablet versus 60% eind 2015. Gemiddeld heeft een huishouden eind 2016 3,7 apparaten in bezit. Was 3,6 in 2015.

lees verder »

Online TV-kijken groeit niet

SKO is op 1 januari 2016 gestart met het meten van het online kijkgedrag naar televisieprogramma’s van NPO, RTL en SBS. Het meest online bekeken TV-programma van 2016 is de uitzending van Emma wil leven anorexia special van 22 november met gemiddeld 289.000 kijkers. Het aandeel online kijkers in het totaal aantal kijkers (TV + Online) was 22% voor dit programma. Het hoogste aandeel voor online kijken werd behaald door Rundfunk (uitzending 12 november). Dat aandeel bedroeg 44%. Toch blijkt er nog niet echt veel groei te zitten in het online kijken van TV-programma’s. Uit eigen analyse blijkt dat het online weekbereik in de tweede helft van 2016 22% lager is dan in de eerste helft. Ook het gebruik van de verschillende devices komt allemaal lager uit in de tweede helft. De cijfers:

lees verder »

Aandeel kijkvolume per doelgroep

Helaas heb ik zelf niet de beschikking over dagelijks verse kijkcijfers, dus ben ik afhankelijk van wat er af en toe via verschillende kanalen naar mij toekomt. Zoals vandaag de eerder aangekondigde kijkcijfers per doelgroep over heel 2016. GroupM gaf ze aan Adformatie en zo hebben we er allemaal plezier van. Het meest opvallende aan die cijfers is de daling van ruim 17% in de doelgroep 13-19. In 2015 keek deze doelgroep nog 57 minuten lineair TV tussen 18 en 24 uur, in 2016 is dat afgenomen naar 47 minuten. Dat lijkt veel, maar het aandeel in het kijkvolume van de 13-19 jarigen is met slechts 4% zeer beperkt. Het grootste aandeel zit in de groep 50+ en dat is in 2016 verder toegenomen. Hoe bereken je zo’n aandeel en wat zijn de ontwikkelingen in 2016?

lees verder »

Bioscoopbezoek blijft groeien

In 2016 is het bioscoopbezoek weer verder toegenomen. Er werden 3,7% meer kaartjes verkocht en de opbrengst (recette in jargon) steeg met 4,3%. Een bioscoopkaartje is dus iets duurder geworden in het afgelopen jaar. In totaal werden 34,2 miljoen kaartjes verkocht met een opbrengst van € 288 miljoen. De Nederlandse film deed het een stuk slechter in 2016. Het aandeel daalde met ruim 30%. Was bijna 19% in 2015 en kwam uit op 12% in 2016. In absolute cijfers betekent dit 2 miljoen minder bezoekers en € 16 miljoen minder opbrengsten uit de Nederlandse film. De drie best bezochte films waren Bridget Jones’s Baby (1.191.000 bezoekers), Finding Dory (1.082.000) en The Secret Life of Pets (1.024.000). In de top 20 van best bezochte films van 2016 staat slechts één Nederlandse titel, namelijk Soof 2 op nummer 12, met 542.000 bezoekers. Zestien films verkochten meer dan 100.000 tickets. De kerncijfers staan hier.

lees verder »

Kijktijd TV daalt verder in 2016

De prognose werd hier op de minuut nauwkeurig al gegeven en nu publiceert SKO de officiële cijfers: de gemiddelde kijktijd voor televisie komt voor 2016 uit op 183 minuten gemiddeld per dag (6+, 0-24 uur). Dat is een daling van 3,7% ten opzichte van 2015. De lineaire kijktijd daalde 4,3%, het uitgesteld kijken steeg met 1 minuut naar 12,6 minuten per dag. De TV-schermtijd – de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht – bedroeg 192 minuten. Daarin zit naast de 183 minuten kijktijd, ook de tijd aan het bekijken van bijvoorbeeld overige video on demand via het televisiescherm zoals Netflix, Videoland of HBO. Maar dat kan ook het bekijken van de eigen gestreamde vakantiefoto’s inhouden. De overige kijktijd bedroeg dus 9 minuten in 2016. Een vergelijkbaar cijfer over 2015 is voor zover ik weet niet bekend.

lees verder »

Kok (NLO) tijdelijk voor De Vos (SKO)

Heerlijk die DLA’s (drieletterige afkortingen). Net het bericht binnen dat Frans Kok de tijdelijke opvolger Bas de Vos wordt. De Vos gaat SKO per 13 februari verlaten voor een functie bij GfK (weer een DLA). Kok zal dan per die datum de functie bij SKO combineren met zijn werkzaamheden als directeur bij Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO). Als directeur a.i. zal hij het team aansturen en de voortgang van het onderzoek en de rapportages bewaken. Daarnaast zal een profiel voor een nieuwe directeur worden opgesteld, zodat een vaste opvolger voor Bas de Vos kan worden gevonden. Kok was voorheen ook directeur STIR (vierletterige afkorting) en in het verre verleden eveneens werkzaam voor GfK.

Spaart u al passiepunten?

Het onderzoeksbureau Markteffect heeft in opdracht van FOX een model ontwikkeld waarmee de ROI van het partnership van FOX berekend kan worden. In steekproeven van telkens 500 worden gedurende een jaar personen van 18 jaar en ouder ondervraagd over het al of niet kijken naar FOX Sport, het hebben van een abonnement op bijvoorbeeld Fox Eredivisie live en de aankopen van producten of diensten bij een van de partners van FOX Eredivisie. Dat zijn Burger King, Plus Supermarkt, de Vriendenloterij en KPN. Adfo opende vandaag met een groot interview met de directeur van het onderzoeksbureau en gaf ook een aantal opmerkelijke resultaten vrij. Edgar de Beule van Markteffect zegt met zijn model het alternatief voor de GRP te hebben gevonden, namelijk de passiepunten. Waar de GRP staat voor bereik en frequentie koop je met de passiepunten aandacht en vertrouwen, aldus De Beule.

lees verder »

Sites en apps: 30x per dag

Visual via Parentmap

GfK rapporteerde zojuist over de online bezoekcijfers over oktober. In die maand bezochten Nederlanders bijna 13 miljard keer websites en apps. Omgerekend is dat zo’n 900 bezoeken gemiddeld per persoon. Per dag is dat 30x. Ten opzichte van twee jaar geleden is dit een stijging van 30%. die groei is volgens GfK voornamelijk afkomstig van het aantal bezoeken via apps. Het merendeel van alle bezoeken (57%) gebeurt inmiddels via apps en dan vooral via de smartphone. In de andere 43% worden websites bezocht en hierbij is het grootste aandeel afkomstig vanaf de pc/laptop. De tablet lijkt er een beetje tussenuit te vallen, althans voor wat betreft sitebezoek. Dat apps de meeste bezoeken genereren geldt voor veel grote categorieën als social media, gamen en chatten. Zoekmachines hebben hierin een afwijkend patroon, 70% van alle bezoeken gebeurt via de websites, vooral afkomstig van pc/laptop. Maar ook vanaf de tablet worden vaker apps dan sites bezocht.

lees verder »

Prognoses kijktijd en verder

Zojuist druppelden de kijkcijfers van november binnen. De eindstand is 194 kijkminuten per dag (6+), inclusief uitge(s)teld kijken. Dat is 4% lager dan november vorig jaar. We kunnen alvast een solide prognose maken van het jaargemiddelde. Die zal – als er geen rare dingen gebeuren – zo rond de 183 minuten komen te liggen. De daling van de kijktijd ten opzichte van 2015 is dan eveneens 4%. Het aandeel lineair neemt hierin 1% af naar 93% ten gunste van uitgesteld kijken (7%). Hiermee lijkt het alsof de groei van uitgesteld kijken wat afneemt. Dit zijn cijfers van 6+. Op doelgroepniveau zijn de verschillen soms veel groter. Een ander interessant fenomeen is het ‘overig schermgebruik’. Dat wordt sinds juni van dit jaar ook gerapporteerd in de maandstatistieken van SKO. Voor november werden 11 minuten geteld en dat zijn minuten die worden besteed aan zaken als video on demand, gaming, foto’s kijken etc. In vergelijking met de 15 minuten uitgesteld kijken is dat een behoorlijk volume. Samen 26 minuten. Per dag.

lees verder »

Bas de Vos van SKO naar GfK

Afgelopen dinsdag nog ‘on stage‘ voor zowel NOBO als SKO en vandaag het persbericht dat Bas de Vos vertrekt bij beide instanties om aan het werk te gaan bij GfK. Per februari volgend jaar zal hij de functie (hapje lucht) ‘Global Product Lead/Industry Lead Media & Entertainment Nederland’ gaan vervullen. Hij komt hiermee weer een beetje terug op het nest. Van 1996 tot 1998 was De Vos ook al project manager bij GfK. Destijds Intomart GfK in Hilversum. Daarna verhuisde hij naar de STER als financieel directeur en directeur onderzoek. Daar verbleef hij zeven jaar, om vervolgens bij NPO aan de slag te gaan als hoofd van kijk- en luisteronderzoek. De afgelopen tien jaar was De Vos directeur SKO en onder zijn leiding is het nieuwe kijkonderzoek in gang gezet.

Heel veel succes alvast Bas in deze nieuwe functie. Zal nog lastig worden om een Bas 2.0 te vinden . . .

Hoe passiever, hoe beter

Het was weer een volle bak in Dauphine, tijdens de jaarlijkse MWG-update van alle bereiksonderzoeken. Mediabereiksonderzoek is blijkbaar nog steeds hot, gezien de opkomst. Moderator Frans Kok had elke spreker 15 minuten gegeven om de laatste stand van zaken te presenteren, te beginnen bij hem zelf. Hij is verbonden aan het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) en daar is genoeg aan de hand. De ambitie om van kwartier naar minuten te meten leeft immer voort. Hetzelfde geldt voor de switch van actief naar passief meten, ongeacht of dat nou met een horloge, pager of een app gebeurt. Want, zo stelt Kok, hoe passiever, hoe beter. Zolang er maar sprake is van ‘compliance’. Hiermee wordt bedoeld dat de metingen aan bepaalde eisen voldoen. Het luisteronderzoek heeft een RfP (Request for Proposal) uitstaan in de markt en over niet al te lange tijd zal radio zich kunnen bedienen van vernieuwd onderzoek, dat waar mogelijk ook koppelingen maakt met NOBO. Dat was meteen de brug naar de volgende spreker. Bas de Vos kennen we van het kijkonderzoek, maar hij is ook verantwoordelijk voor het nieuwe internet bereiksonderzoek NOBO, dat sinds 1 november in de markt is.

lees verder »

HAH-bladen nu veel beter te plannen

Vanaf januari 2017 zullen HAH-kranten opgenomen worden in het reguliere printbereiksonderzoek van NOM. Dat betekent dat deze bladen net als landelijke dagbladen, regionale dagbladen en magazines heel goed planbaar zijn. Hiervoor is de NOM Regio Monitor (NRM) ontwikkeld. Deze nieuwe module zal net als grote broer NPM gekoppeld worden aan de Doelgroep Monitor. De bereiksgegevens van de HAH-kranten zijn afkomstig uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van NOM. Dat onderzoek wordt gefinancierd door zes uitgevers (BDU media, Boom uitgevers nieuwsmedia, Concentra Media Nederland, Holland Media Combinatie, NDC mediagroep en De Persgroep) en wordt door GfK uitgevoerd onder auspiciën van NOM. Voor de tweede keer wordt vandaag het bereiksonderzoek naar HAH-kranten in Nederland gepubliceerd (eerste keer staat hier). Daaruit blijkt wederom dat HAH-kranten een zeer hoog bereik realiseren: 11,9 miljoen mensen lezen wel eens een HAH-krant en 8,3 miljoen mensen lezen een gemiddeld nummer van één van de titels die in het onderzoek zijn gemeten. Het grootste gedeelte van de lezers leest alleen een papieren editie (85%); 15% leest (ook) digitaal. Zelfs een deel van de mensen die een Nee-Nee sticker bezitten leest HAH-kranten (19%).

lees verder »

Social als hooiberg

Social en onderzoek waren de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de derde themasessie van MWG dit seizoen. Social als belangrijke bron van data en onderzoek als discipline om iets te gaan doen met die data. Want de rijkdom is enorm. Moderator Lucas Hulsebos haalde de waarde van Twitterdata aan als het gaat om het voorspellen van het succes van een film, hij gebruikt Buzzcapture om de populariteit van een merk te meten. Beide vormen blijken een stuk betrouwbaarder dan de polls in Amerika, die er voor de zoveelste keer weer eens flink naast zaten in de aanloop naar de recente presidentsverkiezingen. Om het belang van social en onderzoek te duiden werd Tom Ewing (Brainjuicer) uit Engeland gehaald. Ewing schreef onlangs een boek over dit onderwerp met de veelzeggende titel ‘Integrated, not isolated’.

lees verder »

Kijkerspuzzel wint internationale prijs

Deze week zette Screenforce een artikel online over Smart TV en het onbekende schermgebruik. En juist deze week wonnen SKO en GfK een mooie prijs in Boedapest met hun presentatie ‘Solving the viewing puzzle’. In deze presentatie illustreren Nathalie Sonck (SKO) en Liesbeth Nekkers (GfK) de kijkerspuzzel aan de hand van de in Hongarije uitgevonden Rubik’s kubus. Internationale videodiensten zoals Netflix maken het meten van kijkgedrag op het televisiescherm complexer en vragen om een geïntegreerde aanpak. Ook toekomstige rapportages over kijkgedrag kunnen niet om andere videoplatforms heen die via mediacenters en Smart TV’s op het grote scherm worden bekeken. SKO en GfK presenteerden inzichten in dit zogenaamde ‘overige’ schermgebruik zoals het gegeven dat jongeren vaker videodiensten op het tweede scherm kijken. SKO en GfK wonnen de Tony Twyman Award op de ‘2016 International Television & Video conference’ voor de meest waardevolle bijdrage aan het verkrijgen van beter inzicht in televisie- en videokijkerspubliek. De presentatie hier te raadplegen.

Uiteraard een grote feli voor Nathalie en Liesbeth!!

NOBO publiceert eerste cijfers

Vandaag publiceren de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) hun derde standaard voor digitaal bereiksonderzoek. Na de Webmeter (2005), DDMM (2014) is er nu NOBO. Het Nederlands Online Bereiksonderzoek kan vanaf nu worden gebruikt als planningscurrency online display campagnes. NOBO claimt dat het voor het eerst alle devices in beeld heeft, maar bij mijn weten rapporteerde DDMM ook al over PC/laptop, smartphone en tablet. Nieuw is wel dat de steekproef (n = 5.000, 6+) bestaat uit huishoudens, waarin alle devices worden gemeten. DDMM was voorheen een persoonssteekproef. NOBO rapporteert echter alleen over de titels van publishers die deelnemen aan het onderzoek Dat zijn 20 partijen met zo’n 200 titels. Marktplaats, Nu.nl en NPO/NOS vormen de top 3, gemeten over 1 tot en met 21 oktober van dit jaar (zie top 25 na de break).

lees verder »