Einde reclame nabij

ben_esther_klein

Reclame heeft z’n beste tijd gehad. Dat is niet de conclusie van een grootscheeps onderzoek, maar een stelling van Ruud de Langen (Mindshare) bij de opening van de jaarlijkse mediabeschouwingen. MWG organiseert traditioneel op prinsjesdag een sessie, waarin aan de hand van een aantal stellingen de stand van zaken in de mediawereld wordt geanalyseerd en waarin we met z’n allen vooruit kijken. De Rode Hoed was de plaats van handeling en gespreksleider Ben van der Burg memoreerde dat diezelfde Rode Hoed tien jaar geleden Mobile Monday herbergde. “Dat mobiel gaat nog eens heel groot worden”, riepen we toen. De ouderen in de zaal herinneren het theater vooral als studio van Sonja Barend.

lees verder »

Nu.nl nummer één in zakelijk bereik

nu

Vandaag presenteerde Stichting DMS de nieuwe bereikcijfers voor de zakelijke markt. Op zich niet opzienbarend denkt u misschien, maar vergeet niet dat dit onderzoek nu door een ander bureau is uitgevoerd, dus dat is altijd spannend. GfK moest plaats maken voor DVJ Insights en plots moest De Telegraaf afscheid nemen van de eerste plaats als het gaat om het bereik in de doelgroep zakelijke beslissers. Heeft natuurlijk niks met elkaar te maken, tenzij we kijken naar de opzet van het onderzoek. Want veranderingen waren er, zo legde Lucas Hulsebos van DVJ uit. Er zijn radiozenders toegevoegd, social media, extra titels en ook de vragenlijst is aangepast. Meer interactie en betere visualisatie voor de respondent, aldus Hulsebos. In totaal zijn 2.577 zakelijke beslissende respondenten aan de tand gevoeld over hun mediaconsumptie, gerecruteerd uit een bruto n van 27.000 in een populatie van 500.000. ZZP-ers mochten weer niet meedoen, net als in de vorige editie.

lees verder »

Luisteronderzoek op de schop

media_app2

Het luisteronderzoek dat de ‘currency’ voor radio produceert, gaat op de schop. De dagboekjes verdwijnen en daarvoor in de plaats zou de Stichting Luisteronderzoek (NLO) graag gebruik maken van een elektronische meting. De eisen en wensen hiervoor zijn samengevat in een Request for Proposal (RfP) die vanaf 2 september beschikbaar is gesteld. De wens om met een passieve elektronische meter te gaan werken is tweeledig. Allereerst heeft NLO de ambitie om fijnmaziger te gaan meten. Nu wordt het luistergedrag op kwartierniveau vastgelegd. Bij een elektronische meting zou dat net als bij TV op minuutniveau kunnen. Hier zijn in het verleden al wat experimenten mee gedaan. De tweede aanleiding voor een elektronische meting is de belasting van de respondenten. Die zou nu te hoog zijn met het invullen van het dagboekje en de herkenning en identificatie van de radiozenders. Die functies kunnen prima worden overgenomen door passieve meters en software.

lees verder »

SKO corrigeert online kijkcijfers

nt_klein

Vorige week stuurde SKO het bericht dat in verband met softwareproblemen correcties nodig zijn m.b.t. de online kijkcijfers. Dat geeft me meteen de mogelijkheid om een update te geven van die cijfers. Hiervoor houd ik steeds de eerste volle week van de maand bij en kijk of er ontwikkelingen zijn. Tot en met juli (week 27) was sprake van een daling sinds het begin van de publicaties in januari van dit jaar. De eerste week van augustus verandert daar niet veel aan. Het aantal mensen dat online naar de content van NPO, RTL en/of SBS kijkt daalde van 1,2 miljoen in de eerste week van juli naar 1,1 miljoen in de eerste van augustus. Bij elk van de drie broadcasters werd een daling geregistreerd. De desktop/laptop is nog steeds het grootste online platform waarop TV-content wordt bekeken. SKO telde hier 610.000 kijkers tegen 234.000 op de smartphone. De cijfers in grafiekvorm:

lees verder »

Digitale media in publieke ruimten

digi_ruimte

Buitenreclame, of beter gezegd Out of Home (OOH), is bezig om in een snel tempo te digitaliseren. Analoge objecten worden voorzien van hoogwaardige schermen en op allerlei locaties worden nieuwe hightech led-schermen geplaatst met soms enorme afmetingen. De ontwikkeling is niet te stuiten. Volgens de directeur van het Nationaal Advies Bureau Buitenreclame (NABB), Fred Kuhlman, is nu zo’n 15% van het OOH-reclamebudget digitaal. In 2020 zal dit aandeel gegroeid zijn naar 25%. De opmars van digitale media in openbare ruimte vraagt om aanpassingen op vele fronten. Om die aanpassingen te horen en te bespreken verzamelden zich vandaag 80 mensen uit het vak in het Raadhuis van mediastad Hilversum. Dagvoorzitter Tom van ’t Hek vergeleek digitale buitenreclame met voetbal. Iedereen heeft er wel een mening over, maar niemand voelt zich gehinderd door enige kennis van zaken. Dat zal na vandaag anders zijn. De zaal werd ruimschoots bedolven onder feiten, meningen en ontwikkelingen in de branche.

lees verder »

Screenforce verandert definitie TV-kijken

tv_1958_klein

Vandaag publiceerde Screenforce (voorheen SPOT) de halfjaarcijfers van televisie. De reclame-omzetten blijven stijgen, maar de kijktijd daalt. Dat is in het kort de balans die wordt opgemaakt. Screenforce voegt aan de cijfers toe dat het de definitie van televisiekijken heeft veranderd en om die reden worden per 2016 de omzetten van ‘TV’ en ‘online TV’ bij elkaar geteld. Screenforce spreekt dan ook van de TV-reclamemarkt, ongeacht waar/wanneer die TV wordt uitgezonden en bekeken. Premium content, daar gaat het om, los van plaats, tijd en device. Screenforce: “De TV-reclamemarkt is uitgekomen op € 482 mio in de eerste helft van 2016. Een groei van 5,6% ten opzichte van 2015. Een deel van deze groei wordt veroorzaakt door het samenvoegen van de omzetten van TV en online video. Echter de markt heeft in de eerste helft van het jaar ook een autonome groei laten zien van 1,7%. De spotmarkt is uitgekomen op € 422 mio, een groei van 5,1%, terwijl de non-spotmarkt met maar liefst 10,6% groeide naar een omzet van € 60 mio. Screenforce verwacht in de tweede helft van het jaar een groei van ca. 2,5%, waardoor de TV-markt in 2016 uit komt op een groei van ca. 4,0%.”

lees verder »

Online kijkcijfers TV blijven dalen

online_tv_klein

Onlangs heb ik een korte analyse gemaakt van de online kijkcijfers die SKO sinds begin van dit jaar publiceert. Het gaat om de kijkcijfers van de content van NPO, RTL en SBS die via andere devices dan de reguliere televisie worden bekeken. Denk aan desktop/laptop, tablet en smartphone. In de analyse, waarbij steeds de eerste volle week van de maand is genomen, was een dalende trend te zien en die trend blijft zich doorzetten. Zaten RTL en NPO voorheen nog op ruim een miljoen kijkers per week via de online kanalen, in week 23 en 27 is dit gedaald tot ver daaronder. Bij SBS werden in week 27 zelfs niet meer dan 200.000 online kijkers geteld. Dat is meer dan de helft minder dan drie maanden geleden. Je zou denken dat online TV-kijken een groeimarkt is, maar deze cijfers wijzen dat vooralsnog niet uit.

lees verder »

Radioreclame blijft in de min

On-Air-Mike_klein

De bestedingen aan reclame op radio staan voor het vierde achtereenvolgende halfjaar in de min. Vorige week publiceerde RAB de kwartaalcijfers over Q2 van dit jaar en die lieten een daling van 2,3% zien. Aan spots werd € 56,4 miljoen uitgegeven in de periode april tot en met juni. Non-spot was goed voor € 3,1 miljoen. Als je de spotcijfers optelt bij die van het eerste kwartaal dan resulteert dat in een budget van € 99 miljoen, oftewel -2,8% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Op basis van deze cijfers kan een prognose worden gemaakt voor de rest van het jaar. Over de afgelopen 5 jaar had de eerste helft een gemiddeld aandeel van 47%. Dat betekent dat het jaarbudget op € 210 miljoen uitkomt en dat in de tweede helft nog € 111 miljoen opgehaald moet worden. Gaat dat ook gebeuren?

lees verder »

Een DOOH-case

bellamy

Cases uit de hoek van Digital Out of Home zijn (nog) erg dun gezaaid, dus is het altijd mooi als er weer ’s één voorbij komt vliegen. Ngage Media, marktleider op het gebied van DOOH in Nederland, heeft in samenwerking met Kinetic een kwantitatief onderzoek laten uitvoeren naar het effect van DOOH op de naamsbekendheid van het recent gelanceerde modemerk ‘Bellamy Gallery’. Het nieuwe modemerk opende in mei 4 vestigingen, te weten in Haarlem, Rotterdam, Den Bosch en Maastricht. Voor de opbouw van de naamsbekendheid zette Bellamy Gallery alleen de digitale schermen van Ngage Media in op onder andere de NS-stations en publieke pleinen. Ngage Media en Kinetic hebben onderzoeksbureau JES Marketing Onderzoek gevraagd om de resultaten van deze campagne te meten. Hieruit kwam naar voren dat de campagne-inzet een significante bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de naamsbekendheid van Bellamy Gallery. In vier weken tijd is de (geholpen) naamsbekendheid gestegen tot 22% in de doelgroep vrouwen tot 50 jaar. Jonge vrouwen hebben in het onderzoek een hogere score dan oudere vrouwen.

lees verder »

Swantje Brennecke naar JIC BRO

swantje

Dit weekend kwam het persbericht dat Swantje Brennecke per 1 juni is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de technische commissie (TC) van het JIC Buitenreclameonderzoek (BRO). Is blijkbaar lang blijven liggen dat bericht. De functie is overigens nieuw. Swantje zal samenwerken met met John Faasse, die als vertegenwoordiger van Outreach lid van de TC blijft, Anouk de Regt van BVA, Arno Buskop van PMA en de vertegenwoordigers van de OOH-exploitanten. Het persbericht meldt verder dat het JIC BRO zich geplaatst ziet voor veel nieuwe uitdagingen. Dat varieert van geavanceerde oplossingen om massaal verplaatsingen van mensen te meten tot de digitalisering van buitenreclame-objecten, waarbij o.a. het bereik ook naar tijdstippen gerapporteerd moet kunnen worden.

lees verder »

Effectiviteit folders

folder_klein

Reclamefolder.nl liet TNS NIPO onderzoek naar de effectiviteit van elektronische folders versus papieren folders. De onderzochte doelgroep waren mensen die de week voorafgaand aan het veldwerk een folder hebben gelezen of ingezien (n = 1.319). Voorafgaand aan dit onderzoek inventariseerde TNS het bereik van de twee vormen van folders. De doelgroep betrof hier boodschappers 20-49 (n = 4.209). Het bereik van de papieren folder is in deze groep 78%, de elektronische versie scoort 72%. Deze cijfers wijken wel sterk af van de NOM Folder Monitor. Die publiceerde onlangs een bereik van 83% voor papier en 26% voor elektronische folders. Ander onderzoek, andere methode, doelgroep etc., maar dit is toch wel een heel erg groot verschil.

lees verder »

Alternatieve bron voor online videogedrag

ov_klein

In de nieuwsbrief van Adformatie vandaag het bericht dat IPG Mediabrands een tool heeft gepubliceerd waarmee je kan stoeien met kijkcijfers. Nou, dat is smullen natuurlijk. IPG Mediabrands heeft met behulp van GfK en Google en data van SKO een tool ontwikkeld waarin niet alleen online video en TV zijn opgenomen, maar ook de combinatie van die twee. een belangrijke bron voor vooral het online deel is GfK DAM, het online bereiksonderzoek van GfK. Adformatie meldt dat “GfK nadrukkelijk heeft meegewerkt aan de realisatie en levering van de ruwe data. Google heeft het project gefinancierd.” Dat laatste is goed te zien. De positie van YouTube in het online videodeel is zeer prominent uitgelicht en ook in de vergelijking TV/Online kunnen we niet om YouTube heen. Daarnaast wordt de afname van lineair TV-kijken meer dan gemiddeld benadrukt.

lees verder »

Mobile or die, of is mobiel dood?

mobile_die

Afgelopen donderdag stond een gezamenlijke sessie van het IAB en MWG geheel in het teken van ‘mobiel’. Niet zo verwonderlijk. Nadat de markt al jarenlang claimt dat ‘dit’ jaar het jaar van mobiel wordt, lijkt de opmars van vooral de smartphone niet meer te stuiten. Het aantal mobiele zoekopdrachten voor Google is al een tijdje groter dan opdrachten via PC/laptop, 78% van de advertenties op Facebook worden afgeleverd op een mobiel device en 86% van de tijd die we op Twitter doorbrengen is met een mobiel apparaat in de hand. Tijd om spreekstalmeester Jim Stolze het podium op te sturen om ons voor te stellen aan een keur aan mobiele experts. Voor het schetsen van een kwantitatief kader is het altijd goed om te strooien met wat cijfers en trends. GfK is daar goed in en stuurde Jan Guse en Michiel Elshout. Aardige cijfers over wat we zoal doen met een smartphone als we in een winkel zijn: 40% vergelijkt prijzen en nog eens 40% zoekt contact met vrienden of het thuisfront. Ruim een derde neemt foto’s in de winkel van een product en 29% (!) neemt een foto van een advertentie. Engagement mensen!

lees verder »

Transitie tekstadvertenties naar online

tekst_nielsen

Nielsen publiceert binnenkort het rapport Netto Mediabestedingen in Nederland (2015) en het heeft daarin alternatieve analyse opgenomen van die bestedingen. In plaats van alleen te kijken naar de mediumtypen, is er ook gekeken naar het soort advertentie: video, audio of alleen tekst. Nielsen noemt dat ‘contenttypes’. Video is dan tv, online video en bioscoop, audio is radio en tekst is search, online display advertising, online classifieds/ directories/ listings, dagbladen, publiekstijdschriften, vaktijdschriften, huis-aan-huisbladen en folders. Als je de drie clusters bij met elkaar vergelijkt blijkt dat tekst by far de grootste is met een omzet van € 2,5 miljard. Bij een markttotaal van € 4,6 miljard is dat een aandeel van 54%. Voor video kwam Nielsen tot een budget van bijna € 1,1 miljard, oftewel een aandeel van 23%. Audio zit op 5%. In de groep overige vinden we Out of home en sponsoring. Samen goed voor een aandeel van 18%.

lees verder »

Zo gaat retail kapot

afzuig_klein

Misschien een beetje off-topic dit verhaal, maar het is toch exemplarisch voor hetgeen zich in retail en menige winkelstraat afspeelt. Vorige week was de afzuigkap stuk. Zomaar. Niks aan de hand. Monteur gebeld van de plaatselijke Witgoedspecialist en die kwam er na een uurtje schroeven achter dat de printplaat het begeven had. Een nieuwe printplaat kosten € 350,- en voor dat geld heb je bijna een nieuwe afzuigkap, zo concludeerden we. Aan de monteur gevraagd wat de mogelijkheden zijn, maar daar ging hij niet over. Terecht, want hij is monteur. Wel aangegeven dat ik haast heb, want koken zonder kap is hetzelfde als fietsen in de regen zonder spatbord. Geen probleem, er komt iemand langs om in te meten en dan kan ik overleggen welke kap er in kan. Gebeld. Aangegeven dat ik haast had en over twee dagen kan er iemand komen meten. Nou vooruit, ik gun de lokale ondernemer z’n omzet.

lees verder »