Search groeit, maar wat is de omzet?

Deze week kwam de derde Nederlandse Search Studie naar buiten. Dit rapport is opgesteld door Deloitte in opdracht van IAB Nederland en DDMA en handelt over de bestedingen aan search marketing door adverteerders uit de reis-, retail- en financiële sector. Zij gaven in 2016 samen 25% meer aan zoekmachinemarketing uit in vergelijking met 2015. De uitgaven aan mobiele advertenties zijn bijna verdubbeld (92%), terwijl die aan advertenties op tablets op alle fronten (CPC en Ad Spend) met gemiddeld 3% zijn gedaald. De genoemde plus van 25% is vooral veroorzaakt door de significante stijging van mobiele zoekopdrachten via Google en desktopzoekopdrachten via Bing. “Als gevolg van de relatief lagere kosten per klik (CPC) van mobiele advertenties en Bing’s algehele CPC, zijn de tarieven voor zoekmachinemarketing met 5% licht toegenomen”, aldus Deloitte. Daarnaast heeft de genoemde groep adverteerders in 2016 hun uitgaven voor Google Product Listing Ads verdubbeld (99%). Maar de vraag is: hoeveel gaat er nou om die markt? Dat staat niet in het rapport. Of lees ik er overheen?

lees verder »

Magazines groeien in social

Magazine Media Associatie (MMA) kwam gisteren met de tweede editie van de Social Media Monitor voor magazines. Hierin houdt de brancheverenging op kwartaalbasis bij hoe het is gesteld met de likes en volgers van zo’n 100 magazinemerken. In totaal steeg het sociale volume met 7% in Q4 2016 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De stijging is op alle zes gemeten kanalen te zien, maar vooral het aantal volgers op Youtube (+30%) en Instagram (+11%) nemen fors toe. Facebook is met een aandeel van bijna 55% de grootste leverancier van likes en volgers, gevolgd door Twitter (20%) en Instagram met 16,5%. MMA verdeelt de magazinemerken in verschillende categorieën. Het blijkt dat er onderling nogal wat verschillen te zien zijn in termen van aandeel.

lees verder »

Unilever blijft grootste adverteerder, maar . . .

Het Jaarboek Bruto Mediabestedingen 2016 van Nielsen is uit. De nieuwe editie geeft inzicht in de bruto bestedingen aan acht mediumtypen door 11.000 adverteerders. De grootse van die lange lijst adverteerders is Unilever. Bruto goed voor bijna € 160 miljoen, maar in 2015 lag dat budget € 57 miljoen hoger. Er wordt dus flink op media bezuinigd bij ’s lands grootste fastmover. Het grootste deel van de bezuinigingen vindt plaats bij televisie. In 2015 gaf het concern nog € 170 miljoen uit aan het uitzenden van commercials. In 2016 was dat ‘slechts’ € 123 miljoen. Bruto dan hè. Dus zonder inbegrip van kortingen en andere tijdelijke prijsafspraken. Verder valt in het jaarboek te lezen dat Tele2 aan een enorme opmars bezig is, dat Procter & Gamble herinvesteert in klassieke media en dat retail by far de grootste branche is met een aandeel van ruim 21%.

lees verder »

Nieuwe registratie online display ads

Online is alles meetbaar. Dat devies hoor je vaak, maar de praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen. Neem nou de online advertentiebestedingen. Vele pogingen zijn gestrand in het verleden door onmeetbaarheid, discontinuïteit, definities of andere oorzaken. Maar er is goed nieuws. In januari 2016 is Nielsen begonnen met een vernieuwde en verbeterde registratie voor online display advertising. Nielsen gaat meer advertenties registreren dan voorheen en er worden meer kenmerken per ad vastgelegd. De registratie heeft betrekking op de 300 grootste Nederlandse websites in termen van bereik, waarbij Nielsen per site de ads vastlegt naar device (pc/laptop, tablet en smartphone), aantal impressies, formaat, visibility en wijze van inkopen. Denk aan programmatic versus premium. De eerste jaarcijfers zijn nu bekend:

lees verder »

Social Media onderzoek 2017

Newcom kwam eerder deze week met een update over het gebruik van social media in Nederland. Het bureau houdt sinds 2010 jaarlijks de peilstok in de markt van social media. Dit jaar de zevende editie met een representatieve n van 8.194 (15+). De belangrijkste uitkomsten zijn dat WhatsApp het grootste sociale platform is en dat de groei nog niet uit Facebook en YouTube is. Facebook groeit met name onder ouderen, bij de jongeren (15-19) is sprake van een daling van 8 %. Instagram stijgt relatief het sterkst en is de top-5 binnengedrongen. Bij LinkedIn is de groei er qua aantal gebruikers wel uit, maar het dagelijks gebruik is iets toegenomen. De daling van Twitter uit 2016 heeft zich niet doorgezet, maar er is ook geen sprake van een stijging. Instagram en SnapChat blijven groeien en zijn met name populair onder jongeren. Het rapport is hier te bestellen.

lees verder »

Data is de nieuwe olie

“Data is the new oil”, zo lees ik in het rapport van IAB en Deloitte Digital dat vorige week werd gepubliceerd tijdens de ledenvergadering van IAB. Het rapport is een weergave van 22 interviews met vooraanstaande marketeers, waarin de digitalisering van de marketing centraal staat. Drie thema’s werden hiervoor aangehaald: de inzet en organisatie van digitale marketing, de rol van data en technologie en de wijze waarop we de inspanningen rond digitale marketing kunnen meten. De ondervraagde marketeers hebben heilig geloof in data als ‘enabler’ van de volgende stap in marketing. Driekwart van hen verwacht binnen drie jaar met 1-op-1 marketing bezig te zijn en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. En data speelt daar een cruciale rol in. Eenderde heeft al een DMP geïmplementeerd, meer dan de helft is bezig er een te implementeren. O ja, DMP staat voor Data Management Platform.

lees verder »

Bezit mobiele devices stagneert

GfK kwam net met een update van Trends in Digitale Media. Dat is een halfjaarlijkse* thermometer over o.a. het bezit van mobiele devices. En juist daar ziet GfK een verzadiging. Het aantal mensen (13+) dat een smartphone, tablet en/of e-readers bezit is in 2016 grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. De tellers bleven stekken op 67% voor de tablet, 83% de smartphone 25% voor de e-reader. Ook het bezit van de Smart TV is met 35% stabiel en de interesse in de smartwatch is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Laag dus. Alleen onder jongeren (13-17 jaar) is het tabletbezit aanzienlijk gestegen. Bijna drie kwart (72%) van hen is eind 2016 in het bezit van een tablet versus 60% eind 2015. Gemiddeld heeft een huishouden eind 2016 3,7 apparaten in bezit. Was 3,6 in 2015.

lees verder »

Online TV-kijken groeit niet

SKO is op 1 januari 2016 gestart met het meten van het online kijkgedrag naar televisieprogramma’s van NPO, RTL en SBS. Het meest online bekeken TV-programma van 2016 is de uitzending van Emma wil leven anorexia special van 22 november met gemiddeld 289.000 kijkers. Het aandeel online kijkers in het totaal aantal kijkers (TV + Online) was 22% voor dit programma. Het hoogste aandeel voor online kijken werd behaald door Rundfunk (uitzending 12 november). Dat aandeel bedroeg 44%. Toch blijkt er nog niet echt veel groei te zitten in het online kijken van TV-programma’s. Uit eigen analyse blijkt dat het online weekbereik in de tweede helft van 2016 22% lager is dan in de eerste helft. Ook het gebruik van de verschillende devices komt allemaal lager uit in de tweede helft. De cijfers:

lees verder »

Aandeel kijkvolume per doelgroep

Helaas heb ik zelf niet de beschikking over dagelijks verse kijkcijfers, dus ben ik afhankelijk van wat er af en toe via verschillende kanalen naar mij toekomt. Zoals vandaag de eerder aangekondigde kijkcijfers per doelgroep over heel 2016. GroupM gaf ze aan Adformatie en zo hebben we er allemaal plezier van. Het meest opvallende aan die cijfers is de daling van ruim 17% in de doelgroep 13-19. In 2015 keek deze doelgroep nog 57 minuten lineair TV tussen 18 en 24 uur, in 2016 is dat afgenomen naar 47 minuten. Dat lijkt veel, maar het aandeel in het kijkvolume van de 13-19 jarigen is met slechts 4% zeer beperkt. Het grootste aandeel zit in de groep 50+ en dat is in 2016 verder toegenomen. Hoe bereken je zo’n aandeel en wat zijn de ontwikkelingen in 2016?

lees verder »

Bioscoopbezoek blijft groeien

In 2016 is het bioscoopbezoek weer verder toegenomen. Er werden 3,7% meer kaartjes verkocht en de opbrengst (recette in jargon) steeg met 4,3%. Een bioscoopkaartje is dus iets duurder geworden in het afgelopen jaar. In totaal werden 34,2 miljoen kaartjes verkocht met een opbrengst van € 288 miljoen. De Nederlandse film deed het een stuk slechter in 2016. Het aandeel daalde met ruim 30%. Was bijna 19% in 2015 en kwam uit op 12% in 2016. In absolute cijfers betekent dit 2 miljoen minder bezoekers en € 16 miljoen minder opbrengsten uit de Nederlandse film. De drie best bezochte films waren Bridget Jones’s Baby (1.191.000 bezoekers), Finding Dory (1.082.000) en The Secret Life of Pets (1.024.000). In de top 20 van best bezochte films van 2016 staat slechts één Nederlandse titel, namelijk Soof 2 op nummer 12, met 542.000 bezoekers. Zestien films verkochten meer dan 100.000 tickets. De kerncijfers staan hier.

lees verder »

Kijktijd TV daalt verder in 2016

De prognose werd hier op de minuut nauwkeurig al gegeven en nu publiceert SKO de officiële cijfers: de gemiddelde kijktijd voor televisie komt voor 2016 uit op 183 minuten gemiddeld per dag (6+, 0-24 uur). Dat is een daling van 3,7% ten opzichte van 2015. De lineaire kijktijd daalde 4,3%, het uitgesteld kijken steeg met 1 minuut naar 12,6 minuten per dag. De TV-schermtijd – de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht – bedroeg 192 minuten. Daarin zit naast de 183 minuten kijktijd, ook de tijd aan het bekijken van bijvoorbeeld overige video on demand via het televisiescherm zoals Netflix, Videoland of HBO. Maar dat kan ook het bekijken van de eigen gestreamde vakantiefoto’s inhouden. De overige kijktijd bedroeg dus 9 minuten in 2016. Een vergelijkbaar cijfer over 2015 is voor zover ik weet niet bekend.

lees verder »

Kok (NLO) tijdelijk voor De Vos (SKO)

Heerlijk die DLA’s (drieletterige afkortingen). Net het bericht binnen dat Frans Kok de tijdelijke opvolger Bas de Vos wordt. De Vos gaat SKO per 13 februari verlaten voor een functie bij GfK (weer een DLA). Kok zal dan per die datum de functie bij SKO combineren met zijn werkzaamheden als directeur bij Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO). Als directeur a.i. zal hij het team aansturen en de voortgang van het onderzoek en de rapportages bewaken. Daarnaast zal een profiel voor een nieuwe directeur worden opgesteld, zodat een vaste opvolger voor Bas de Vos kan worden gevonden. Kok was voorheen ook directeur STIR (vierletterige afkorting) en in het verre verleden eveneens werkzaam voor GfK.

Spaart u al passiepunten?

Het onderzoeksbureau Markteffect heeft in opdracht van FOX een model ontwikkeld waarmee de ROI van het partnership van FOX berekend kan worden. In steekproeven van telkens 500 worden gedurende een jaar personen van 18 jaar en ouder ondervraagd over het al of niet kijken naar FOX Sport, het hebben van een abonnement op bijvoorbeeld Fox Eredivisie live en de aankopen van producten of diensten bij een van de partners van FOX Eredivisie. Dat zijn Burger King, Plus Supermarkt, de Vriendenloterij en KPN. Adfo opende vandaag met een groot interview met de directeur van het onderzoeksbureau en gaf ook een aantal opmerkelijke resultaten vrij. Edgar de Beule van Markteffect zegt met zijn model het alternatief voor de GRP te hebben gevonden, namelijk de passiepunten. Waar de GRP staat voor bereik en frequentie koop je met de passiepunten aandacht en vertrouwen, aldus De Beule.

lees verder »

Sites en apps: 30x per dag

Visual via Parentmap

GfK rapporteerde zojuist over de online bezoekcijfers over oktober. In die maand bezochten Nederlanders bijna 13 miljard keer websites en apps. Omgerekend is dat zo’n 900 bezoeken gemiddeld per persoon. Per dag is dat 30x. Ten opzichte van twee jaar geleden is dit een stijging van 30%. die groei is volgens GfK voornamelijk afkomstig van het aantal bezoeken via apps. Het merendeel van alle bezoeken (57%) gebeurt inmiddels via apps en dan vooral via de smartphone. In de andere 43% worden websites bezocht en hierbij is het grootste aandeel afkomstig vanaf de pc/laptop. De tablet lijkt er een beetje tussenuit te vallen, althans voor wat betreft sitebezoek. Dat apps de meeste bezoeken genereren geldt voor veel grote categorieën als social media, gamen en chatten. Zoekmachines hebben hierin een afwijkend patroon, 70% van alle bezoeken gebeurt via de websites, vooral afkomstig van pc/laptop. Maar ook vanaf de tablet worden vaker apps dan sites bezocht.

lees verder »

Prognoses kijktijd en verder

Zojuist druppelden de kijkcijfers van november binnen. De eindstand is 194 kijkminuten per dag (6+), inclusief uitge(s)teld kijken. Dat is 4% lager dan november vorig jaar. We kunnen alvast een solide prognose maken van het jaargemiddelde. Die zal – als er geen rare dingen gebeuren – zo rond de 183 minuten komen te liggen. De daling van de kijktijd ten opzichte van 2015 is dan eveneens 4%. Het aandeel lineair neemt hierin 1% af naar 93% ten gunste van uitgesteld kijken (7%). Hiermee lijkt het alsof de groei van uitgesteld kijken wat afneemt. Dit zijn cijfers van 6+. Op doelgroepniveau zijn de verschillen soms veel groter. Een ander interessant fenomeen is het ‘overig schermgebruik’. Dat wordt sinds juni van dit jaar ook gerapporteerd in de maandstatistieken van SKO. Voor november werden 11 minuten geteld en dat zijn minuten die worden besteed aan zaken als video on demand, gaming, foto’s kijken etc. In vergelijking met de 15 minuten uitgesteld kijken is dat een behoorlijk volume. Samen 26 minuten. Per dag.

lees verder »